Om at købe andelsbolig

Af Karina fra Abildgården

Da jeg besluttede mig for at flytte fra leje til andelsbolig, var jeg mildt sagt på bar bund og viste ikke rigtig hvor jeg skulle begynde. Heldigvis havde jeg en masse mennesker omkring mig der kunne hjælpe og guide mig. Det har mundet ud i lidt erfaring og herunder har jeg prøvet at opsummere den generelle proces man skal igennem.

Når du har besluttet dig for at flytte i andelsbolig skal du selvfølgelig først og fremmest finde en forening der matcher dine behov og ønsker. Andelsforeninger er ofte præget af et stærkt fællesskab og i referatet fra vores sidste generalforsamling kan du få indblik i livet i Abildgården og få en idé om netop vores forening er noget for dig.

Udover generalforsamlingsreferatet er det en god idé at få fat i vedtægter samt årsregnskab og budget. Vedtægterne beskriver rammerne for den aftale der er indgået mellem andelshaver og andelsforening og årsregnskabet/budgettet beskriver foreningens økonomiske tilstand. Det er i den sammenhæng vigtigt at du undersøger om foreningen har en sund økonomi med plads til forudsete og uforudsete udgifter og at du f.eks. kun hæfter med dit eget indskud, hvilket er tilfældet i Abildgården. Det er generelt en god idé at rådføre sig med en bankmand eller advokat med forstand på andelsboliger.

Når du har fundet din potentielt kommende andelsboligforening, har nogle foreningener en venteliste du kan blive skrevet op på. Dette er dog ikke tilfældet for Abildgården i øjeblikket, men det er vigtigt at Abildgårdens bestyrelse godkender dig som køber.

Når du køber en andelsbolig, køber du brugsret til andelsboligen inklusiv de forbedringer/forringelser som sælgeren af andelsboligen har lavet. Den maksimale pris boligen må sælges for fastsættes af bestyrelsen ud fra den offentlige vurdering plus eventuelle forbedringer og fratrukket eventuelle forringelser. I den sammenhæng kan du også støde på ordet "andelskrone". Andelskronen fortæller hvad boligen er værd og beregnes med følgende formel: ((Ejendommens værdi + Diverse aktiver – Gæld i andelsboligforeningen) / Samlet oprindeligt indskud for alle andelsboliger). Ved at gange andelskronen med det oprindelige andelsindskud, får man den offentlige vurdering af andelsboligen. Som det fremgår af Abildgårdens årsregnskab er vores andelskrones værdi pr. 31. december 2011 fastsat til 6,70.

Købet af en andel kan finansieres med et banklån (du kan ikke optage realkreditlån til køb af andelsbolig), og det er en rigtig god idé at indhente tilbud fra flere banker, da der er stor forskel i forrentningen af andelslånene mellem bankerne og nogle banker har direkte specialiseret sig i andelslån. Banken vil også kunne hjælpe dig med at gennemskue foreningens økonomi og give dig en eventuelt forhåndsgodkendelse på lån. Med et andelslån stiller du din andel som sikkerhed eller i pant. Her skal andelsforeningens bestyrelse godkende købsaftalen og udfylde en såkaldt "adkomsterklæring" med bekræftelse på, at du er den rette andelshaver i lejligheden. Denne erklæring er nødvendig for at kunne få pantet tinglyst.

Nå du har fundet andelen, er blevet godkendt af bestyrelsen, fået dit andelslån, indbetalt den aftalte købesummen til foreningen og afsluttet handlen er du officielt andelshaver og vil få dit andelsbevis.

Hvis du har valgt Abildgårdens Andelsboligforening, har du valgt en social forening i grønne omgivelser, med snak over hækken og hyggelige arrangementer, hvor du kan lære dine nye naboer at kende.

Velkommen,

Karina

Der findes en række gode hjemmesider og tekster med flere råd ved køb af - og om at bo i andelsbolig: